Home

Contact is een primaire levensbehoefte. De behoefte aan contact is leeftijdsloos. Een mens die het opgeeft contact te maken, moet veel kracht uit zichzelf putten om te kunnen blijven bestaan. 

M.Delfos