Aanbod

Loekemeijer gehechtheidsonderzoek 

Middels het onderzoeksinstrument ADAut (Attachment Development Autism) wordt het gehechtheidsonderzoek afgenomen. Hiermee wordt vastgesteld in welke fasen van de gehechtheidsontwikkeling een kind, jongere of volwassene zich bevindt; hoe ver iemand is in zijn of haar ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling en ontwikkeling van de informatieverwerking. Het onderzoek kan afgenomen worden bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een goede cognitie. 

Het onderzoek mag alleen worden afgenomen door gelicenseerde Loekemeijer gehechtheidsonderzoekers. Het gehechtheidsonderzoek is het startpunt in het Loekemeijertraject. Hiermee kan de begeleiding zo effectief mogelijk worden afgestemd.

Begeleiding vanuit de Loekemeijermethode

In de begeleiding wordt aangesloten op de ontwikkelingsfase van de gehechtheid waarin degene met autisme zich bevindt. Hierin worden ouders, partners en andere naasten ondersteund om het gehechtheidsproces alsnog samen met hun kind, partner of naaste te doorlopen. Zo krijgen zij de mogelijkheid om zelf gehechtheidsontwikkeling bij hun (ouder) kind of partner mogelijk te maken. Ouders krijgen zelf de regie en worden ze minder afhankelijk van hulpverlening. 

Het is belangrijk dat iemand vanuit zichzelf stappen zet op basis van bewustwording en (aan)voelen, in tegenstelling tot het aangeleerd krijgen van ‘trucjes’ op cognitief niveau, zoals voornamelijk gebeurt bij andere methodes. Degene met autisme en zijn of haar naasten staan centraal. Er wordt meebewogen en nabijheid, bevestiging, praktische en emotionele ondersteuning geboden in situaties waarin en momenten waarop zij dit nodig hebben. Deze manier van aansluiten noemen we Actieve Nabijheid.

Individuele begeleiding 

Individuele begeleiding van jongeren en jongvolwassenen voor wie effectief communiceren een uitdaging is. Hulpvragen kunnen liggen op het gebied van:

  • emotionele ontwikkeling (wie ben ik? / wat wil ik? / wat past bij mij? / wat voel ik?/ omgaan met emoties & grenzen/ mindset)  
  • sociale ontwikkeling (verplaatsen in en rekening houden met anderen / contact leggen en onderhouden/ gespreksvoering)
  • zelfvertrouwen en zelfredzaamheid (vanuit veiligheid ervaringen opdoen)
  • ondersteuning bij schoolwerk/ formuleren onderwijsbehoefte/ keuzeproces vervolgonderwijs 

Er wordt gewerkt via verbinden, aansluiten, verduidelijken, overzicht bieden, activering, beweging, stress & angst reductie, voelen en reflectie. Dit wordt ingezet om bewust te worden van patronen van denken, voelen en doen om deze, waar nodig, te gaan doorbreken. Bewustwording, motivatie en autonomie zijn belangrijke uitgangspunten in de begeleiding. 

Kosten en vergoeding

Onderzoek en begeleiding wordt vaak vergoed vanuit PGB (jeugdwet of WMO) via de gemeente. De kosten van een gehechtheidsonderzoek (vooronderzoek middels vragenlijst, ongeveer drie onderzoeksgesprekken en een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag) zijn: €1.360,00. Het tarief voor begeleiding is €70,00 per uur. Afhankelijk van het PGB beleid van uw gemeente kan het zijn dat niet het gehele uurtarief wordt vergoed. In overleg wordt er naar een oplossing gezocht. Binnen de WMO (18+) geldt een eigen bijdrage. 

Voor meer informatie ga naar de volgende websites:

Informatie rondom PGB: Persaldohttps://www.pgb.nl/

Informatie eigen bijdrage: CAK https://www.hetcak.nl/

Informatie betaling PGB: Sociale verzekeringsbank (SVB) https://www.svb.nl/nl/